29 aug 2020 10:35

Wijzigingsclausule in de nationale overeenkomst tussen de verzekeringsinstellingen en de psychiatrische ziekenhuizen en diensten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van wijzigingsclausule goed in de nationale overeenkomst tussen de verzekeringsinstellingen en de psychiatrische ziekenhuizen en diensten.

Ingevolge de covid-19-epidemie keurde de overeenkomstencommissie ziekenhuizen-verzekeringsinstellingen twee maatregelen goed die de psychiatrische ziekenhuizen en diensten de mogelijkheid bieden om zorg op afstand te geven. Deze twee maatregelen werden voor een eerste periode goedgekeurd van 14 maart 2020 tot en met 30 juni 2020. Op 16 juni 2020 keurde de overeenkomstencommissie twee nieuwe maatregelen goed om zich aan te passen aan de evolutie van de epidemie :

  • Partiële daghospitalisatie: aanpassing minimale aanwezigheidsduur
    De overeenkomstencommissie heeft beslist om de minimale aanwezigheidsduur in het dagziekenhuis te verminderen van 7 uur naar 3 uur. Dit maakt het mogelijk om de groep van patiënten die op één dag worden behandeld, op te delen. De vergoeding van deze aangepaste vorm van daghospitalisatie dekt evenzeer de continuïteit van de zorg op afstand door het ziekenhuisteam tijdens de afwezigheidsdagen en alle bijbehorende interventies, zowel op de aan- als op de afwezigheidsdagen. Deze aanpassing is vanaf toepassing van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020.
  • Nabehandeling op afstand: verlenging
    De overeenkomstencommissie heeft beslist om de formule van nabehandeling op
     afstand waarbij groepszittingen vervangen kunnen worden door individuele zittingen te verlengen tot en met 31 december 2020. Verder wenst de overeenkomstencommissie zich te engageren om fundamenteel na te denken over de continuïteit van de psychiatrische zorg en het samenspel van de diverse zorgmodaliteiten hierbij. In een geïntegreerde wijze van zorgverlening moeten de diverse zorgmodaliteiten flexibel kunnen worden ingezet in functie van de noden van de patiënt en vanuit een zorgteam dat de verantwoordelijkheid draagt voor de continuïteit van de zorg en waarbij de patiënt maximaal geïntegreerd blijft in de maatschappij en zijn sociale rollen zoveel mogelijk kan blijven opnemen.

Goedkeuring van de Nationale overeenkomst tussen de psychiatrische instellingen en diensten en de verzekeringsinstellingen, in uitvoering van artikel 51, § 1, derde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (derde wijzigingsclausule)