24 jul 2020 15:24

Overheidsopdracht voor de Dienst Vreemdelingenzaken: reservering van vervoersbewijzen

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Asiel en Migratie Maggie De Block akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor het aanwijzen van een reisbureau dat verantwoordelijk is voor het boeken en uitreiken van de vervoerbewijzen voor repatriëringen of verwijderingen voor rekening van de Dienst Vreemdelingenzaken.

De overheidsopdracht, die via een mededingingsprocedure met onderhandelingen moet worden gelanceerd, gaat over de reservering, de afgifte en de annulering van vervoerbewijzen, zowel voor personen die illegaal verblijven als voor het personeel dat hen tijdens de verwijderingen begeleidt. Het contract wordt gesloten voor één jaar en kan drie keer stilzwijgend worden verlengd met één jaar (maximale totale duur: vier jaar).