25 sep 2020 19:11

Globaal budget 2020 van de financiële middelen voor de farmaceutische specialiteiten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het globaal budget in 2020 vastlegt van de financiële middelen voor de verstrekkingen van de farmaceutische specialiteiten in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging.

Het globaal budget van de financiële middelen voor de verstrekkingen van de farmaceutische specialiteiten wordt voor het dienstjaar 2020 vastgelegd op 4.798.780.000 euro voor het hele Koninkrijk. 

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.