24 jul 2020 15:24

RSZ: betalingstermijnen voor de verschuldigde bijdragen voor het 3de en 4de kwartaal 2020

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van Werk Nathalie Muylle een voorontwerp van wet goed om de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid in staat te stellen betalingstermijnen toe te kennen voor de verschuldigde bijdragen voor het derde en vierde kwartaal van 2020 zonder toepassing van sancties.

Het voorontwerp breidt de maatregel van de 'bijzondere' minnelijke afbetalingsplannen van toepassing voor werkgevers die worden getroffen door de sociaaleconomische gevolgen van het coronavirus uit tot het derde en vierde kwartaal 2020

Het voorontwerp bepaalt dat de werkgevers, die als gevolg van de coronacrisis ernstige economische problemen ondervinden, kunnen verzoeken om minnelijke afbetalingsplannen voor de socialezekerheidsbijdragen voor het derde en vierde kwartaal van 2020. In voorkomend geval zullen er geen sancties worden opgelegd als de voorschotten voor die kwartalen te laat worden betaald.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.