29 aug 2020 10:35

Derde wijzigingsclausule aan de nationale overeenkomst tussen de orthopedisten en de verzekeringsinstellingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie de Block de derde wijzigingsclausule goed in de nationale overeenkomst tussen de orthopedisten en de verzekeringsinstellingen.

Een derde wijzigingsclausule aan de overeenkomst tussen de orthopedisten en de verzekeringsinstellingen werd afgesloten om een deel van de wijzigingen van artikels 27 en 29 van de nomenclatuur te financieren.

De terugbetaling van de verstrekking 697071-697082 (enkelorthese voor achillespeesruptuur of enkelfractuur) uit artikel 29 wordt verlaagd met 31,61%. Deze verlaging van de terugbetaling wordt bekomen door de T-waarde van deze verstrekking te verlagen. Het vragen van supplementen op deze verstrekking wordt verboden, zodat het verschil tussen de huidige terugbetaling en de nieuwe verlaagde terugbetaling niet ten laste zal vallen van de rechthebbenden.

De wijzigingsclausule mag in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd.