11 sep 2020 18:05

Optimalisatie van de maritieme arbeidsbepalingen

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet tot optimalisatie van de maritieme bepalingen goed.

Het voorontwerp heeft als doel de wet van 13 juni 2014 tot uitvoering en controle van de toepassing van het Verdrag betreffende maritieme arbeid te vereenvoudigen. Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag in augustus 2014 werden al drie keer amendementen goedgekeurd. Om sneller te kunnen inspelen op deze veranderingen worden een aantal wijzigingen aangebracht aan deze wet.

De Koning krijgt hierbij een ruimere delegatie om zo sneller te kunnen inspelen op de wijzigende omstandigheden en om de leef- en werkomstandigheden van de zeevarenden optimaal te beschermen. Bovendien worden enkele aanpassingen aangebracht aan zowel de wet van 13 juni 2014 als de wet van 3 juni 2007 houdende diverse arbeidsbepalingen.

Tot slot worden de amendementen op het Verdrag van de Internationale Arbeidsorganisatie van 2016 en 2018 omgezet in nationale wetgeving via een aanpassing van de wet van 3 juni 2007 en van de wet van 13 juni 2014.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.