29 mrt 2019 17:03

Asiel en Migratie: overheidsopdracht voor catering in de gesloten centra

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Asiel en Migratie akkoord met de gunning van een nieuwe overheidsopdracht voor catering in de gesloten centra.

Het gaat om de verlening van een overheidsopdracht voor de levering van grondstoffen, de dagelijkse bereiding van maaltijden en de verdeling aan de bewoners en het personeel van de gesloten centra van de Dienst Vreemdelingenzaken in afwachting van de gunning van de nieuwe overheidsopdracht.