25 apr 2003 17:00

Associatieovereenkomst met Chili

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, ging de Ministerraad akkoord met het voorontwerp van wet houdende goedkeuring van de associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds.

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, ging de Ministerraad akkoord met het voorontwerp van wet houdende goedkeuring van de associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds.

Op basis van de overeenkomst zullen de tussen de Europese Unie en Chili bestaande banden kunnen worden aangehaald middels de instelling op een evenwichtige basis van op wederkerigheid en partnerschap gestoelde betrekkingen. De overeenkomst wordt aan het Parlement ter goedkeuring voorgelegd.