18 nov 2005 16:00

ASTRID

Aankoop van ASTRID-terminals van de eerste generatie

Aankoop van ASTRID-terminals van de eerste generatie

Op voorstel van de Heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse zaken, heeft de Ministerraad ingestemd met de start van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor de aankoop van de ASTRID-terminals (*) van de eerste generatie die momenteel geleasd worden. Een vergelijking tussen de overkoopkost en die van het saldo van de leasing duidt op een duidelijke winst. ASTRID is de telecomoperator voor alle Belgische hulp- en veiligheidsdiensten. ASTRID biedt een oplossing voor de specifieke noden van de professionele hulpverleners. Doeltreffende radiocommunicatie waarborgt het goede verloop van de operaties en de veiligheid van de burger. (*) All-round Semi-cellular Trunking radio communication system with Integrated Dispatchings