16 okt 2002 17:00

ASTRID

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, besliste de Ministerraad proefprojecten op te zetten om de Astrid-technologie voor de hulpdiensten uit te testen.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, besliste de Ministerraad proefprojecten op te zetten om de Astrid-technologie voor de hulpdiensten uit te testen.

Deze proefprojecten zullen worden geëvalueerd door de Ministers van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid. Het zal gaan om een reeks simulaties buiten de centrales 100 en 101. Het is de uitdrukkelijke bedoeling dat er sluitende garanties gevonden worden om het medisch beroepsgeheim bij dringende medische hulpverlening te vrijwaren. Er komt derhalve geen vermenging tussen politiediensten en medische.