13 mei 2016 17:41

Audiovisuele multimediadiensten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Digitale Agenda en Telecom Alexander De Croo een voorontwerp van wet goed over de audiovisuele multimediadiensten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Het voorontwerp van wet streeft een dubbel doel na:

  • in een logische volgorde de bepalingen presenteren met betrekking tot de regulering van de inhoud van de audiovisuele mediadiensten die onder de federale bevoegdheid vallen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het voorontwerp zal de opgeheven wet van 30 maart 1995 vervangen, die sinds haar ontstaan zeven keer werd gewijzigd en bovendien moeilijk leesbaar was geworden.
  • richtlijnen 2009/136/EG en 2009/140/EG CE die het "pakket elektronische communicatie" wijzigen, omzetten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het voorontwerp werd van 2 december 2015 tot 15 januari 2016 voorgelegd aan een openbare raadpleging. 

Het voorontwerp wordt voorgelegd aan het Interministerieel Comité voor Telecommunicatie en Radio-omroep en Televisie en aan het Overlegcomité. Daarna wordt het voor advies overgemaakt aan de Raad van State.