15 dec 2010 11:08

Auditcomité van de federale overheid

Eerste activiteitenverslag

Eerste activiteitenverslag

De ministerraad heeft kennis genomen van het activiteitenverslag 2010 van het Auditcomité van de federale overheid(ACFO), dat eerste minister Yves Leterme voorstelde.

Het verslag geeft de regering een algemeen beeld van de systemen voor interne controle die op het niveau van de openbare diensten werden ingevoerd.

Het ACFO ging officieel van start op 2 april 2010. Het verslag slaat op zijn activiteiten van de eerste vier maanden. In die periode is het ACFO zeven maal samengekomen. De meeste leidinggevenden van de diensten die vallen onder de bevoegdheid van het Auditcomité en van de regeringscommissaris bevoegd voor de audit, het Korps van de Inspectie van Financiën en de voorzitter van de FOD Budget & Beheerscontrole overlegden er. Ze maakten praktische afspraken en vormden zich een eerste beeld van de manier waarop de diverse diensten omgaan met materies zoals interne controle, risicobeheer en interne audit.