04 apr 2003 17:00

Auteursrechten

Op voorstel van de heer Charles Picqué, Minister van Economie, heeft de Ministerraad, in tweede lezing (*), een voorontwerp van wet (**) goedgekeurd betreffende het auteursrecht en de naburige rechten wat de controle op de vennootschappen voor het beheer van de rechten betreft.

Op voorstel van de heer Charles Picqué, Minister van Economie, heeft de Ministerraad, in tweede lezing (*), een voorontwerp van wet (**) goedgekeurd betreffende het auteursrecht en de naburige rechten wat de controle op de vennootschappen voor het beheer van de rechten betreft.

Het voorontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State en van de betrokken kringen. Ter herinnering, dit voorontwerp heeft drie doelstellingen: aan de rechthebbenden, de gebruikers en het publiek in het algemeen waarborgen dat de venootschappen voor het beheer van de rechten over de nodige kwaliteiten beschikken voor de uitoefening van hun activiteiten, een objectieve en efficiënte verdeling van de rechten waarborgen en zorgen voor een grotere doorzichtigheid van de activiteiten van de venootschappen voor het beheer van de auteursrechten en, meer bepaald, van de boekhouding ervan. Daartoe werd het principe goedgekeurd van de voorafgaandelijke toestemming en van de bestuurlijke controle van deze vennootschappen. (*) zie ook het persbericht 30 van de Ministerraad van 19 juli 2002 (**) tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten wat de controle op de vennootschappen voor het beheer van de rechten betreft