28 feb 2003 16:00

Auteursrechten

Op voorstel van de heer Charles Picqué, Minister van Economie, keurde de Ministerraad het voorontwerp van wet goed houdende instemming met het samenwerkingsakkoord (*) rond de aanwending van 30% van de inkomsten uit de vergoeding voor reproductie voor eigen gebruik ter aanmoediging van de schepping van geluidswerken en audiovisuele werken.

Op voorstel van de heer Charles Picqué, Minister van Economie, keurde de Ministerraad het voorontwerp van wet goed houdende instemming met het samenwerkingsakkoord (*) rond de aanwending van 30% van de inkomsten uit de vergoeding voor reproductie voor eigen gebruik ter aanmoediging van de schepping van geluidswerken en audiovisuele werken.

Overeenkomstig de wet (**) betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, kunnen de Gemeenschappen en de Federale Staat beslissen 30% van de opbrengst van de vergoeding voor eigen gebruik, te gebruiken ter aanmoediging van de schepping van werken. (*) van 13 december 2002, in toepassing van artikel 92bis, §1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen. (**) artikel 58, §2, van de wet van 30 juni 1994.