07 nov 1997 16:00

Automatische inning van de verkeersbelasting op bedrijfsvoertuigen