01 feb 2008 16:44

Autopark van de federale regering

Meer ambitieuze doelstellingen op het vlak van de vermindering van de CO2-uitstoot voor het autopark van de federale regering

Meer ambitieuze doelstellingen op het vlak van de vermindering van de CO2-uitstoot voor het autopark van de federale regering

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van eerste minister Guy Verhofstadt en minister van Klimaat en Energie Paul Magnette om nieuwe doelstellingen te hanteren voor het gebruik van auto's die minder CO2 uitstoten en dus milieuvriendelijker zijn. Het voorstel sluit aan bij de rondzendbrief over het autopark van de secretariaten en de beleidsorganen.   

Het is de bedoeling om tegen 2012 de norm van 130g/km te halen door een geleidelijke vervanging van het autopark. Hiermee wordt verder ingegaan op de beslissing die genomen werd tijdens de ministerraad van 16 en 17 januari in Gembloux. 

Het voorstel omvat de volgende elementen:

  • het behoud van de bestaande verplichtingen: de voertuigen moeten ten minste voldoen aan de Euro-4 normen en, per cel en per secretariaat, minstens 1 voertuig minder dan 120g én van die voertuigen 1 minder dan 105 g;
  • het opleggen van nieuwe verplichtingen:
    • de dieselvoertuigen moeten uitgerust zijn met een dieselpartikelfilter;
    • er wordt een gemiddelde ingesteld voor het toegestane wagenpark per minister. Een eerste doelstelling is deze van 150 g tegen eind 2008;
    • er zal een jaarlijkse evaluatie zijn van deze doelstelling;
    • naargelang de technologische evolutie en de beschikbaarheden op de markt zal de tweede doelstelling erin bestaan tegen eind 2009 een gemiddelde uitstoot van 140g/km te bereiken.

De doelstelling van 130g/km in 2012 zal zo geleidelijk aan bereikt worden.