01 feb 2008 16:44

Ministerraad van 1 februari 2008

De ministerraad vergaderde op vrijdag 1 februari 2008 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Guy Verhofstadt.

De ministerraad vergaderde op vrijdag 1 februari 2008 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Guy Verhofstadt.

Eerste minister Guy Verhofstadt vestigde de aandacht op het nationaal veiligheidsplan voor 2008-2011 dat de ministerraad vandaag heeft goedgekeurd. Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael en minister van Justitie Jo Vandeurzen stelden daarna het plan uitgebreid voor. Dit is het tweede veiligheidsplan sinds de hervorming van de politie in december 1998.

Daarna stelde eerste minister Guy Verhofstadt het nationaal allocatieplan 2008-2012 voor, een plan met de emissierechten voor de bedrijven die onder de emissie-richtlijn vallen. Dat plan moet worden voorgelegd aan de Europese Commissie. De Europese Commisie had beslist dat België voor 4,8 miljoen minder emissierechten mag uitdelen. Het aandeel van het Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest zijn nu gelijk: ze zullen elk 2,4 miloen ton CO2 extra reduceren. Arcelor Mittal zal de hooghoven 6 opstarten en heeft hiervoor 4 miljoen emissierechten nodig. 1,4 miljoen zal de firma zelf aankopen, het Waalse Gewest de rest. Er komt een nieuwe regel: de elektriciteitscentrales die op gas, steenkool of stookolie werken krijgen geen gratis emissierechten meer. Ze moeten die voortaan aankopen. De allocatie van emissierechten van bedrijven wordt aangepast in functie van hun behoeften. Op het niveau van de federale overheid wordt de heffing van 0,1 euro per emmissierecht afgeschaft.

Ten slotte stelde minister van Landsverdediging Pieter De Crem de evolutie van de acties van Landsverdediging in Afghanistan voor. Meer info vindt u in het persbericht ISAF.