01 feb 2008 16:44

Voorlopige kredieten 2008

Betaling van uitgaven ten laste van de voorlopige kredieten

Betaling van uitgaven ten laste van de voorlopige kredieten

Minister van Financiën Didier Reynders stelde de ministerraad voor een machtiging te verlenen om de uitgaven ten laste van de voorlopige kredieten 2008 vast te leggen, te ordonnanceren en te betalen voor de uitvoering van het arrest van het Hof van Beroep van Brussel van 9 juli 2007.