01 feb 2008 16:44

Medicijnen

Vermindering van het maximum remgeld voor de groep van medicijnen waarvan een kopie of terugbetaalbaar generisch alternatief bestaat

Vermindering van het maximum remgeld voor de groep van medicijnen waarvan een kopie of terugbetaalbaar generisch alternatief bestaat

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed dat het maximum remgeld verlaagt voor de groep van geneesmiddelen met dezelfde ATC code waarvan ten minste een kopie of generisch alternatief bestaat. Het voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx verlaagt het maximum bedrag dat de patiënt zelf betaalt:

geneesmiddelen van categorie B

  •  8,20 euro in plaats van 10,80 euro voor kleine verpakkingen voor personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming
  • 12,20 euro in plaats van 16,10 euro voor grote verpakkingen voor  personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming en voor kleine verpakkingen voor gewone rechthebbenden
  • 18,50 euro in plaats van 24,20 euro voor de grote verpakkingen voor gewone rechthebbenden

geneesmiddelen van categorie C    

  • 12,20 euro in plaats van 16,10 euro voor personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming
  • 18,50 euro in plaats van 24,20 euro voor gewone rechthebbenden

Het gaat om geïndexeerde waarden op 1 januari 2008.

De Commissie van de begrotingscontrole en het Verzekeringscomité van de dienst geneeskundige verzorging van het RIZIV hebben een positief advies gegeven.

(*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de farmaceutische verstrekkingen die vergoedbaar zijn in de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.