01 feb 2008 16:44

FEDASIL

Aanduiding van de directeur-generaal bij het Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers

Aanduiding van de directeur-generaal bij het Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers

De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed dat minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie Christian Dupont voorstelde met de intrekking van het KB van 27 april 2007 en de aanduiding van mevrouw Isabelle Küntziger als houder van de managementfunctie van directeur-generaal bij het Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers.

De intrekking van het KB van 27 april 2007 houdt verband met de betwisting door de Raad van State, omdat het taalkader ontbrak. Dankzij de recente goedkeuring van het taalkader kan de nieuwe benoeming van mevrouw Isabelle Küntziger nu wel doorgaan.