01 feb 2008 16:44

Overeenkomst met Montenegro

Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen, hun lidstaten en de Republiek Montenegro

Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen, hun lidstaten en de Republiek Montenegro

De ministerraad heeft ingestemd met het voorontwerp van wet over de goedkeuring van de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen, hun lidstaten en de Republiek Montenegro.

Het is bedoeling met de overeenkomst de bestaande banden tussen de EU en de Republiek Montenegro aan te halen door binnen een formeel kader nauwe en langdurige betrekkingen te bevorderen die evenwichtig zijn en die op wederkerigheid en wederzijds belang zijn gebaseerd.

De overeenkomst wordt voor goedkeuring aan het Parlement voorgelegd.