01 feb 2008 16:44

Dubbele belasting

Verdrag voor de afschaffing van dubbele belasting bij winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen

Verdrag voor de afschaffing van dubbele belasting bij winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen

De ministerraad heeft ingestemd met het voorontwerp van wet met de goedkeuring van het Verdrag over de toetreding van de republieken Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije tot het Verdrag voor de afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen (Arbitrageverdrag) en tot het Protocol bij dat Verdrag (Brussel 23 juli 1990 en 25 mei 1999).

De 12 toenmalige lidstaten van de Europese Unie hebben het Arbitrageverdrag in 1990 afgesloten om art 220 van het Verdrag van Rome uit te voeren dat hen ertoe verbindt onderhandelingen aan te gaan om de afschaffing van dubbele belasting binnen de Europese Unie te waarborgen. Het Protocol van 25 mei 1999 verlengde het Verdrag voor opeenvolgende periodes van vijf jaar. Het stelt een arbitrageprocedure en een regeling voor onderling overleg in om de internationale dubbele economische belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen te vermijden.
De tien nieuwe lidstaten die op 1 mei 2004 tot de Europese Unie toetraden, verbonden zich ertoe om zich bij het Verdrag aan te sluiten. Het kwam op 8 december 2004 tot stand door de ondertekening van dit Toetredingsverdrag.

Het Toetredingsverdrag wordt aan het Parlement voorgelegd.