01 feb 2008 16:44

Gebied van de grote meren

15,889 miljoen euro bijkomende steun voor de Democratische Republiek Congo

15,889 miljoen euro bijkomende steun voor de Democratische Republiek Congo

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Charles Michel deelde de ministerraad de bevindingen van zijn zending naar het gebied van de grote meren mee.  

Tussen 17 en 21 januari 2008 heeft de minister van Ontwikkelingssamenwerking het gebied van de grote meren bezocht om er gesprekken te voeren met de presidenten en relevante ministers van de Democratische Republiek Congo, Oeganda en Rwanda. Hij bezocht ook meerdere projecten die de Belgische samenwerking financiert en die het BTC, het Belgisch agentschap voor ontwikkelingsamenwerking, uitvoert. Hij heeft de relevantie en de reële impact van die samenwerking ter plaatse kunnen beoordelen. Daarnaast had hij ook contacten met vertegenwoordigers van de privé-sector.  

De minister kwam tot de conclusie dat de partners het noodzakelijk vinden de tijdsspanne tussen de identificatie en de uitwerking van projecten aanzienlijk in te korten. De privé-sector benadrukte het belang om zich te kunnen ontplooien en zo de drijvende kracht te worden van de ontwikkeling van hun landen. Daarnaast formuleerden de gesprekpartners van de minister een duidelijke nood aan een transversale benadering en een grote behoefte om de capaciteiten van de plaatselijke autoriteiten te versterken zodat ze de hulp op doeltreffende wijze kunnen begeleiden.