01 feb 2008 16:44

Coperfin 2008 - Fase A1

Vordering van het moderniseringsplan voor FOD Financiën

Vordering van het moderniseringsplan voor FOD Financiën

De ministerraad heeft kennis genomen van het verslag dat minister van Financiën Didier Reynders voorstelde over de vordering van het moderniseringsplan Coperfin voor FOD Financiën op het vlak van ICT, human resources, veranderingsbeheer, logistiek en wetgeving.

De ministerraad heeft ook zijn toestemming gegeven om het plan en de voorwaarden van aanbestedingen te publiceren, de onderhandelingen op te starten en bepaalde opdrachten toe te wijzen. Hij stemde onder andere in met de overdracht van budgetten uit de interdepartementale provisie voor de verhuis van de fiscale buitendiensten van de Brusselse agglomeratie naar de financietoren die eind juni 2008 van start gaat.

De Coperfinprojecten hebben hoofdzakelijk als doel nieuwe softwaresystemen te implementeren, de ICT-infrastructuur te beveiligen en het netwerk van  FOD Financiën te moderniseren en  te rationaliseren. Een beschrijving vindt u in de rubriek ICT en informaticaplan op de website www.minfin.fgov.be.