01 feb 2008 16:44

Nationaal register van broeikasgassen

Samenwerkingsakkoord tussen de Federale staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over de organisatie en het beheer van het nationaal register van broeikasgassen

Samenwerkingsakkoord tussen de Federale staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over de organisatie en het beheer van het nationaal register van broeikasgassen

De ministerraad heeft het samenwerkingsakkoord goedgekeurd tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over de organisatie en het administratief beheer van het gestandaardiseerd en genormaliseerd registersysteem van België. (in overeenstemming met richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad, en met Beschikking 280/2004/EG)

Het voorstel van minister van Energie en Klimaat Paul Magnette vervangt het bestaande samenwerkingsakkoord van 22 september 2005. Dat samenwerkingsakkoord was immers voorzien voor de periode 2005-2007. Een andere reden voor de nieuwe tekst is dat de recentste verordening EG nr 916.2007 heel wat wijzigingen heeft aangebracht (Commissie 31 juli 2007). Ook moest men rekening houden met het samenwerkingsakkoord van 19 februari 2007 tussen de Federale staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over de uitvoering van het Protocol van Kyoto.

De werkwijze van het register en de inhoud van het akkoord voor 2005-2007 blijven grotendeels van kracht. Voor de annulering en afboeking van emissierechten, nu Kyoto-eenheden genoemd, voor 2008-2012 komt er een overgangsmaatregel (art 58 reglement). De definitie gecertificeerde emissiereductie wordt vervangen door Kyoto-eenheid, een definitie die beter rekening houdt met de uiteenlopende soorten eenheden die men vanaf 2008-2012 in de rekeningen van het register kan inschrijven. 

Het registersysteem is de ruggengraat van de emissiehandel. De bedrijfscontuïniteit van het register was meer dan 99%. Het Belgische register heeft overigens de homologatietesten met glans doorstaan. De homologatie is een belangrijke mijlpaal in de operationele voorbereiding van het Kyoto protocol. Het is immers een essentieel onderdeel van het formele evalautieproces dat de Verengide Natie uitvoert om België toegang te geven tot de zogenaamde flexibele mechanismesn van het Kytoto protocol. Zonder homologatie zou België geen recht hebben om van de instrumenten gebruik te maken.

De Nationale klimaatcommissie heeft de tekst op 17 januari 2008 goedgekeurd.