01 feb 2008 16:44

Rondzendbrief over de voorlopige kredieten

Ontwerp van rondzendbrief over de voorlopige kredieten voor het tweede trimester van 2008

Ontwerp van rondzendbrief over de voorlopige kredieten voor het tweede trimester van 2008

De ministerraad keurde het ontwerp van rondzendbrief goed dat minister van Begroting Yves Leterme voorstelde over de voorbereiding van een wetsontwerp van voorlopige kredieten voor april, mei, en juni 2008.

De rondzendbrief legt de technische parameters vast die men zal toepassen bij de tweede schijf van voorlopige kredieten die nodig zijn voor de werking van de diensten tijdens het tweede trimester van 2008. Men gaat hierbij van de veronderstelling uit dat het begrotingsplan 2008 niet voor april zal worden gestemd.

Zoals bij de financieringswet kan geen nieuwe uitgave, die dus niet op voorhand door het parlement is toegestaan, worden toegelaten.

Berekeningsbasis: de voorlopige twaalfden komen overeen met 6/12 van de kredieten van de algemene uitgavenbegroting van 2007. De bedragen die de financiewet van 12 december 2007 heeft toegestaan, zal men hiervan terugvorderen. 

De Federale overheidsdiensten kunnen tot 8 februari ten laatste afwijkingen aanvragen voor uitzonderingen die niet te vermijden zijn.  

Men houdt wel rekening met de verhoging van de personeelskredieten om de betaling van het vakantiegeld in mei mogelijk te maken.