01 feb 2008 16:44

Nomenclatuur van de gezondheidszorg

Terugbetaling van de geneeskundige onderzoeken met behulp van de videocapsule

Terugbetaling van de geneeskundige onderzoeken met behulp van de videocapsule

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het kb met de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen wijzigt en een ontwerp van kb dat het artikel 73bis van de wet op de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen wijzigt. Beide ontwerpen zijn een voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx.

De medische onderzoeken met de videocapsule maken voortaan deel uit van de nomenclatuur van geneeskundige verzorging (ze komen op de lijst van geneeskundige prestaties die geheel of gedeeltelijk worden vergoed - art. 20, § 1, c). Voor het onderzoek met videocapsule moeten de ambulante patiënten die geen recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming een remgeld betalen van 15% en ten hoogste 8,68 euro. De ambulante patiënten die wel recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming en de gehospitaliseerde patiënten moeten geen remgeld betalen.