21 mei 2015 15:37

Autoriteit verantwoordelijk voor het verlenen van vergunningen tot erkenning van spoorwegondernemingen

De ministerraad keurt op voorstel van de minister belast met het beleid inzake het spoorwegsysteem en met de regulering van het spoor- en luchtverkeer Willy Borsus een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de autoriteit aanduidt die verantwoordelijk is voor het verlenen van de vergunningen om spoorwegondernemingen te erkennen.

Naar aanleiding van de omzetting van Europese richtlijn 2012/34 tot instelling van één Europese spoorwegruimte moet de autoriteit die verantwoordelijk is voor het verlenen van vergunningen voortaan aangeduid worden door de Koning, bij een in de Ministerraad overlegd besluit. Het ontwerp duidt dus de minister aan die bevoegd is als autoriteit verantwoordelijk voor het verlenen van vergunningen.