20 jul 2005 17:00

Aziatisch ontwikkelingsfonds

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, en de heer Christian Dupont, Minister van Ontwikkelingssamenwerking, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed, die met de deelname van België aan de achtste wedersamenstelling van de middelen van het Aziatisch Ontwikkelingsfonds instemt.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, en de heer Christian Dupont, Minister van Ontwikkelingssamenwerking, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed, die met de deelname van België aan de achtste wedersamenstelling van de middelen van het Aziatisch Ontwikkelingsfonds instemt.

Het aandeel van België in de wedersamenstelling van 3,3 miljard USD blijft behouden op 0,72%. De Belgische bijdrage is dus 19,88 miljoen euro. Het bedrag is betaalbaar in 4 gelijke schijven van 4,97 miljoen euro die worden ingeschreven op de begroting van de Ontwikkelingssamenwerking in 2005, 2006, 2007 en 2008. Het Aziatisch ontwikkelingsdfonds werd op 28 juni 1974 officieel opgericht met het oog op de herstructurering en de rationalisering van de financiële middelen die de Aziatische Ontwikkelingsbank (AZOP) ter beschikking wilde stellen van haar armste leden tegen concessionele voorwaarden. Het fonds haalt zijn actiemiddelen uit de budgettaire bijdragen van de regionale en niet-regionale ontwikkelde landen-leden en dient regelmatig over te gaan tot een wedersamenstelling van zijn middelen. De nieuwe geïndustrialiseerde economieën (Korea, Singapour, Taiwan) en de regionale opkomende landen (China, Maleisië en Thailand) nemen deel aan de wedersamenstelling. Het doel van het fonds is de Bank te helpen bijdragen tot de economische en sociale ontwikkeling van de armste lidstaten door hen leningen toe te kennen om projecten te financieren aan zeer gunstige voorwaarden (looptijd van maximum 32 jaar, terugbetaling over 24 jaar met een gratieperiode van 8 jaar, lage interestvoet). Sinds enkele jaren ondersteunt ze ook structurele en sectorale aanpassingsprogramma's.