30 apr 2004 17:00

B-Fast

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, ging de Ministerraad akkoord met de interventie van de B-Fast (Belgian First Aid & Support Team) groep, naar aanleiding van de aardbeving van 24 februari 2004 in Marokko.

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, ging de Ministerraad akkoord met de interventie van de B-Fast (Belgian First Aid & Support Team) groep, naar aanleiding van de aardbeving van 24 februari 2004 in Marokko.

B-Fast is de snelle interventiestructuur van de Belgische overheid die belast is met het verlenen van noodhulp bij rampen in het buitenland. De Coördinatieraad van B-Fast heeft voorgesteld (*) om noodhulp te verlenen en in de dagen volgend op de aardbeving werden, op aanvraag van de Marokkaanse overheid, 400 extra tenten geleverd. (*) tijdens haar vergadering van 24/02/2004.