30 apr 2004 17:00

Ministerraad van 30 april 2004

De Ministerraad vergaderde vrijdag, om 10 uur, onder het voorzitterschap van mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister.

De Ministerraad vergaderde vrijdag, om 10 uur, onder het voorzitterschap van mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister.

Hij nam een aantal beslissingen, onder meer op het gebied van Europese richtlijnen, verwijderingsmaatregelen, rechten van het kind, elektronische identiteitskaart, inkomensgarantie voor ouderen alsook op fiscaal vlak.