30 apr 2004 17:00

Grootstedenbeleid

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid, keurde de Ministerraad de inhoud goed van de ontwerpovereenkomsten die worden gesloten met de steden Luik, Antwerpen en de gemeente Schaarbeek, in het kader van het Stedenbeleid.

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid, keurde de Ministerraad de inhoud goed van de ontwerpovereenkomsten die worden gesloten met de steden Luik, Antwerpen en de gemeente Schaarbeek, in het kader van het Stedenbeleid.

De overeenkomsten die in 2004 worden gesloten met de betrokken steden en gemeenten hebben betrekking op de volgende bedragen: - Antwerpen: 10.157.941 euro, - Luik: 4.255.730 euro, - Schaarbeek: 2.115.304 euro. Ter herinnering: Het programma "Grootstedenbeleid" 2004 wordt opgebouwd rond de volgende drie assen: - het dagelijks leven in de wijken verbeteren en een perspectief aanbieden aan alle bewoners; - heropleving van de woonomgeving in de wijken in moeilijkheden; - de wijk in de stedelijke agglomeratie verankeren.