30 apr 2004 17:00

OLO

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet (*) betreffende de transacties met bepaalde effecten.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet (*) betreffende de transacties met bepaalde effecten.

Dit voorontwerp van wet beantwoordt aan de wens van de regering om de toegang van particulieren tot de OLO-obligatiemarkt te begunstigen (middellange en lange-termijnleningen in euro, uitgegeven door de Federale Staat). Een eerste uitgave van OLO's, bestemd voor particulieren, is nu bezig. Het is nuttig, in het raam van zijn strategie, om particulieren ook toegan te verlenen tot de mantels van deze obligaties (gesplitste effecten). Dit was totnogtoe niet mogelijk omwille van voornoemde wet. Deze financiële instrumenten (de mantels) hebben nochtans een wezenlijk belang voor de particulieren, meer bepaald in het ontwikkelen van het lange-termijnsparen en het uitbouwen van de "derde" pijler van het pensioenstelsel. Ze kaderen ook volledig in de wil van de regering om de dematerialisatie van effecten te bevorderen. (*) van 6 augustus 1993.