30 apr 2004 17:00

Uitreiking van de elektronische identiteitskaart

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, en de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad vier ontwerpen van koninklijk besluit (*) goed, betreffende het inzetten van statutaire personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven in het kader van de uitreiking van de elektronische identiteitskaart.

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, en de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad vier ontwerpen van koninklijk besluit (*) goed, betreffende het inzetten van statutaire personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven in het kader van de uitreiking van de elektronische identiteitskaart.

780 statutaire personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven (Belgacom, BIAC, NMBS en De Post) zullen worden ingezet voor een periode van drie jaar om de uitreiking van de elektronische identiteitskaart in de gemeenten te vergemakkelijken: - 58 personeelsleden van Belgacom zullen ingezet worden voor de federale en provinciale coördinatie van de uitreiking van de elektronische identiteitskaart bij de Algemene Directie Instellingen en Bevolking van de FOD Binnenlandse Zaken; - 722 personeelsleden van Belgacom, BIAC, De Post en de NMBS zullen ingezet worden in de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten zelf. (*) - ontwerp van koninklijk besluit betreffende de bepaling van het project en het vereist aantal in te zetten personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven in het kader van de veralgemening van de uitreiking van de elektronische identiteitskaart; - ontwerp van koninklijk besluit betreffende de modaliteiten van het inzetten van personeelsleden van het autonoom overheidsbedrijf Belgacom in het kader van de coördinatie van de uitreiking van de elektronische identiteitskaart; - ontwerp van koninklijk besluit betreffende de modaliteiten van het inzetten van personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven Belgacom en BIAC in de gemeenten in het kader van de uitreiking van de elektronische identiteitskaart; - ontwerp van koninklijk besluit betreffende de modaliteiten van het inzetten van personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven De Post en de NMBS in de gemeenten in het kader van de uitreiking van de elektronische identiteitskaart.