30 apr 2004 17:00

Beheerder van de Raad van State

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende benoeming van de beheerder van de Raad van State.

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende benoeming van de beheerder van de Raad van State.

Enkel de kandidatuur van de heer Klaus Vanhoutte, griffier, heeft een gunstig advies gekregen vanwege de algemene vergadering. Hij werd dan ook benoemd als beheerder van de Raad van State. De betrekking van beheerder van de Raad van State wordt ingesteld door artikel 102bis van de gecoördineerde wetten op de Raad van State.