30 apr 2004 17:00

Digitalisering van het wetenschappelijk en cultureel patrimonium van de Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI's)

Op voorstel van Mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, verleende de Ministerraad haar akkoord voor de realisatie van een plan voor de digitalisering van het wetenschappelijk en cultureel erfgoed van de federale wetenschappelijke instellingen.

Op voorstel van Mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, verleende de Ministerraad haar akkoord voor de realisatie van een plan voor de digitalisering van het wetenschappelijk en cultureel erfgoed van de federale wetenschappelijke instellingen.

Uit een studie, gerealiseerd met de betrokken instellingen (Koninklijke Bibliotheek, Rijksarchief, Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, Koninklijke Musea voor Schone kunsten, ..), is gebleken dat dit patrimonium, dat het geheugen vormt van ons land, gedeeltelijk bedreigd is door de verzuring van het papier en weinig gevaloriseerd wordt op nationaal en internationaal gebied. Slechts 0,3 % van dit patrimonium is via het Internet toegankelijk. Het basisscenario, zal concreet toelaten om gedurende een periode van 10 jaar en voor een globaal bedrag van 147,70 miljoen Euro, alle bedreigde collecties (boeken, films, archieven,...), alle unieke verzamelingen (incunabelen, handgeschreven documenten, statistieken...) en de frequent geraadpleegde verzamelingen (zoals kaarten en plans, registers van de burgerlijke stand, kranten..) te digitaliseren. Dit plan zal de toegankelijkheid van het erfgoed verhogen voor het brede publiek (de liefhebbers van geschiedenis en kunst, de genealogen, ..), de onderzoekers, de bedrijven, de scholen,... Voor de financiering van dit plan zal de Minister van Economie binnen de begroting van haar departement 43,8 miljoen Euro supplementair vrijmaken, gespreid over tien jaar. Op die manier worden de uitgaven die deze instellingen jaarlijks aan digitalisering besteedden met 140 % verhoogd. Verder ging de Ministerraad ermee akkoord dat er voor de financiering van dit basisscenario met de Europese Investeringsbank een lening wordt afgesloten ten belope van 73,85 miljoen Euro. De wetenschappelijke instellingen engageren zich van hun kant voor het handhaven van de investering in digitalisering ten belope van 30,05 miljoen Euro gespreid over dezelfde periode. Dit plan betekent een belangrijke stap voorwaarts in de uitvoering van het Witboek voor de modernisering van de federale wetenschappelijke instellingen, die opgenomen werd in het Regeerakkoord. Het plan sluit ook aan bij de strategie van Barcelona voor 3 % van het Bruto Binnenlands Product voor wetenschappelijk onderzoek, onder de vorm van openbare investeringen. Op economisch vlak zal dit plan ongeveer 500 arbeidsplaatsen genereren, waarvan 3/4 voor weinig geschoold personeel en 1/4 wetenschappelijk en technisch personeel.