30 apr 2004 17:00

België performanter op het vlak van de omzetting van Europese richtlijnen

De Ministerraad nam kennis van de vertraging in de omzetting van de Europese richtlijnen in Belgisch recht. Deze stand van zaken wordt opgemaakt met het oog op het scorebord van de Europese Commissie van juli.

De Ministerraad nam kennis van de vertraging in de omzetting van de Europese richtlijnen in Belgisch recht. Deze stand van zaken wordt opgemaakt met het oog op het scorebord van de Europese Commissie van juli.

België haalt zijn achterstand inzake omzetting van Europese richtlijnen stilaan in: ons land dat begin 2004 nog de slechtste leerling was van de Europese klas staat vandaag op de 9de plaats. Het actieplan dat op alle beleidsniveaus werd ingezet om het omzettingsproces te versnellen begint eindelijk zijn vruchten af te werpen. De inspanningen met het oog op een positionering in de eerste helft van het Europese klassement voor het scorebord van de Europese Commissie in juli 2004 zullen worden verdergezet. België kent momenteel een omzettingsachterstand van 49 richtlijnen met betrekking tot thema's zoals het auteursrecht, de kwaliteit van benzine en dieselbrandstof, de veiligheid van de schepen. Zowel op het niveau van de gefedereerde entiteiten als op dat van de federale overheid werd een catalogus van de te verwezenlijken omzettingen opgesteld. Deze catalogus vermeldt de verschillende omzettingsstappen die nog nodig zijn en dit per overheid. De inspanningen moeten geleverd worden in een ruimer perspectief van verbetering van de methodes die thans in de verschillende FOD's worden toegepast, onder meer bij de FOD Buitenlandse Zaken die de algemene omzettingsproblematiek beheert. De databank van Buitenlandse Zaken, die de gegevens met betrekking tot de omzetting centraliseert, zal worden uitgerust met een speciale sectie die de voorafgaande analyse van de ontwerprichtlijnen mogelijk maakt. Dankzij deze analyse die het invoeren van een richtlijn voorafgaat zullen de verschillende Belgische beleidsniveaus de omzetting van de Europese wetgeving in Belgisch recht beter kunnen evalueren en voorbereiden. Deze verbetering heeft uiteindelijk tot doel het huidige proces te doen keren en België in dit dossier pro-actief te maken.