25 jul 2008 12:45

B-Fast

Statuut van de militairen die deelnamen aan de B-Fast operatie in China

Statuut van de militairen die deelnamen aan de B-Fast operatie in China

De ministerraad heeft kennis genomen van de mededeling van minister van Landsverdediging Pieter De Crem dat vijf militairen van Landsverdediging tussen 23 mei en 3 juni 2008 aan operaties van B-Fast in China hebben deelgenomen. De ministerraad ging ermee akkoord om de militairen het statuut van 'hulpverlening buiten het nationale grondgebied' toe te kennen met de toepassing van coëfficiënt twee.

Op 12 mei werd de provincie Sichuan getroffen door een zware aardbeving. Daarom had de ministerraad op 23 mei 2008 de interventie van B-Fast met 12 personen waarvan vier personen van Landsverdediging goedgekeurd. Op 30 mei 2008 had de ministerraad dan een tweede B-Fast operatie goedkeurd met acht personen waarvan een van Landsverdediging.

Het Belgian First Aid & Support team is een interdepartementale snelle interventiedienst die dringende hulp organiseert bij rampen in het buitenland. De ministerraad richtte B-fast op 10 november 2000 op.