09 jul 2010 15:53

B-Fast

Zending van B-fast naar Roemenië

Zending van B-fast naar Roemenië

De ministerraad stemt in met de beslissing van de coördinatieraad van B-fast om een team en materiaal naar Roemenië te zenden, om er hulp te bieden na de zware overstromingen. Na de hevige overstromingen en modderstromen die bepaalde streken van Roemenië op 1 en 2 juli teisterden, had de regering van Roemenië een hulpoproep gedaan. De interventie van B-fast bestaat uit een zending van zeven teamleden, een waterzuiveringsstation, vijf generatoren en acht motorpompen. Het transport gebeurt over de weg. De actie wordt op 100 000 euro geschat.

B-FAST is het snelle interventieteam van de Belgische regering dat noodhulp verleent.