09 jul 2010 15:53

Ministerraad van 9 juli 2010

De ministerraad vergaderde op vrijdag 9 juli 2010 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Yves Leterme

De ministerraad vergaderde op vrijdag 9 juli 2010 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Yves Leterme

De ministerraad nam volgende beslissingen: