09 jul 2010 15:53

FAVV

Toekenning van een overheidsopdracht vanwege het FAVV inzake overdraagbare spongiforme encefalopathieën

Toekenning van een overheidsopdracht vanwege het FAVV inzake overdraagbare spongiforme encefalopathieën

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Landbouw Sabine Laruelle om het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen de toelating te geven een overheidsopdracht te gunnen. De opdracht betreft het ophalen van monsters van overdraagbare spongiforme encefalopathieën op het Belgisch grondgebied, het uitvoeren van de analyses in de erkende laboratoria en het rapporteren van de resultaten.

De overheidsopdacht wordt toegekend aan vier bedrijven: Eurofins, Quality Partner, Ecca en Chemiphar.

*TSE: transmissible spongiform encephalopathies