09 jul 2010 15:53

Drugbeleid

Uitvoering van het federale programma voor de ondersteuning van een integraal en geïntegreerd drugbeleid

Uitvoering van het federale programma voor de ondersteuning van een integraal en geïntegreerd drugbeleid

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister van Wetenschapsbeleid Sabine Laruelle om in 2010 een oproep tot voorstellen aan de wetenschappelijke gemeenschap te richten op het vlak van drugbeleid. De voorstellen zullen bijdragen tot de uitvoering van de twee hoofdthema's van het federale programma voor de ondersteuning van een integraal geïntegreerd drugbeleid:

  • de integrale en geïntegreerde aanpak in België van middelengebruik, kinderen en jongeren
  • de analyse en optimalisatie van substitutiebehandelingen in België