09 jul 2010 15:53

Verzekering voor geneeskundige verzorging

Vaststelling van de erelonen en de tegemoetkoming voor nieuwe medische prestaties in de ergotherapie

Vaststelling van de erelonen en de tegemoetkoming voor nieuwe medische prestaties in de ergotherapie

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de erelonen en de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor vier nieuwe medische prestaties in de ergotherapie vastlegt. 

Het voorstel van minister Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx voegt vier prestaties toe aan de medische nomenclatuur voor revalidatie:  observatiebilan, oefensessie met functionele training, informatie- advies- en opleidingssessie en functioneel eindbilan (*). De tegemoetkoming wordt vastgesteld op 75% van de erelonen en geldt voor:

  • de patiënten die een volledig revalidatieprogramma volgen in een revalidatiecentrum dat met het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering een overeenkomst heeft gesloten
  • de patiënten die een dergelijk revalidatieprogramma beëindigen. 

(*) koninklijk besluit van 10 januari 1991 en art 37 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige  verzorging en uitkeringen, 14 juli 1994.