09 jul 2010 15:53

Budgettaire discipline

Aanvragen voor vastleggingskredieten

Aanvragen voor vastleggingskredieten


De ministerraad gaat akkoord met de voorstellen voor de vastleggingskredieten die verschillende regeringsleden indienden binnen het kader van de omzendbrief voor budgettaire discipline en behoedzaamheid. Het gaat om:

  • noodzakelijke initiatieven om het dagelijkse administratieve beheer en de bevoegdheden inzake voogdij verder te zetten
  • om de zaken af te handelen waarvoor geen nieuw initiatief van de regering vereist
  • om dringende zaken onder andere in het kader van het Belgische EU-voorzitterschap te behartigen