09 jul 2010 15:53

FOD Mobiliteit

Samenwerkingsakkoord tussen federale overheid en gewesten over afvalstoffenverdrag in de Rijn- en de binnenvaart

Samenwerkingsakkoord tussen federale overheid en gewesten over afvalstoffenverdrag in de Rijn- en de binnenvaart

De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd over de instemming en de uitvoering van het samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de gewesten om het afvalstoffenverdrag uit te voeren (*).

Het samenwerkingsakkoord werd al een eerste maal goedgekeurd door de ministerraad op 13 maart 2009. Het ontwerp van wet wordt nu aan het Parlement ter goedkeuring voorgelegd. 

(*) Verdrag inzake de verzameling, de afgifte en de inname van afval in de Rijn- en de binnenvaart van 9 september 1996.