09 jul 2010 15:53

Vermindering van broeikasgassen

Goedkeuring van twee contracten voor de aankoop van emissiekredieten binnen de tweede tender

Goedkeuring van twee contracten voor de aankoop van emissiekredieten binnen de tweede tender

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Klimaat en Energie Paul Magnette om twee overeenkomsten te sluiten voor de aankoop van emissiekredieten in JI-CDM projecten (*) die kaderen binnen het federale aankoopbeleid van emissiekredieten voor de reductie van broeikasgassen. 

Het gaat om de twee laatste projecten uit de tweede tender:

  • de installatie en de uitbating van een waterkrachtcentrale van 3 MW - VIYYAT Power 3MW Iruttukanam India
  • de installatie en de uitbating van een klene waterkrachtcentrale in Nicaragua 

Het technisch comité heeft een gunstig advies gegeven.

(*) JI-CDM: JI staat voor joint implementation, gemeenschappelijke uitvoering, en CMD voor clean development mechanism, mechanisme voor schone ontwikkeling.