09 jul 2010 15:53

Tweetalige adjuncten in de federale overheidsdiensten

Verlenging van de aanwijzing van tweetalige adjuncten in de centrale
diensten van de federale overheidsdiensten tot 30 juni 2011

Verlenging van de aanwijzing van tweetalige adjuncten in de centrale diensten van de federale overheidsdiensten tot 30 juni 2011

De ministerraad heeft beslist de mogelijkheid, om tweetalige adjuncten in de centrale federale overheidsdiensten te benoemen, tot 30 juni 2011 te verlengen.
Het ontwerp van koninklijk besluit dat minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte voorstelde, verlengt het kb van 16 mei 2003 over de aanwijzing van
tweetalige adjuncten als overgangsmaatregel in de centrale diensten van de federale
overheidsdiensten.

Dankzij de verlenging kunnen nieuwe tweetalige adjunten worden aangesteld en wordt een rechtsgrond gecreëerd om de vergoedingen te betalen. De eenheid van rechtspraak en de evalautietaak worden zo verzekerd.