09 jul 2010 15:53

Regie der Gebouwen

Huisvesting van diensten FOD Justitie in Doornik

Huisvesting van diensten FOD Justitie in Doornik

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders om de Regie der Gebouwen opdracht te geven om te onderhandelen met de eigenaar van het gebouw 'L'Avenir', rue du Château-rue du Rempart in Doornik. Het gaat om de huur van 6 000 m² gerenoveerde kantoorruimte voor negen jaar om er de diensten van de FOD Justitie in Doornik te huisvesten in afwachting van een definitieve oplossing. Het dossier is dringend en noodzakelijk voor de goede werking van de diensten van de FOD Justitie.