24 dec 2010 11:14

B-FAST

B-FAST missies Cholera in Haïti en Overstromingen in Montenegro

B-FAST missies Cholera in Haïti en Overstromingen in Montenegro

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere een maximumbedrag van 146.300 euro toegekend voor de B-FAST operatie 'Cholera in Haïti, december 2010'.

De Belgische regering schenkt twee volledige waterzuiveringsstations aan de Haïtiaanse Direction nationale de l'Eau potable et de l'Assainissement (DINEPA) via een interventie van B-FAST en in samenwerking met het EU Civil Protection Team ter plaatse. Haïti wordt getroffen door een choleraepidemie die reeds aan duizenden mensen het leven heeft gekost. Duizenden anderen werden gehospitaliseerd en tal van andere mensen wachten nog op medische hulp.

De ministerraad heeft ook de toekenning goedgekeurd van een maximumbedrag van 45.000 euro aan B-FAST operatie 'Overstromingen in Montenegro, december 2010'.

De Belgische regering zal aan Montenegro tien immersiepompen geven. Een B-FAST team van twee personen blijft gedurende een vijftal dagen ter plaatse. De Balkan werd de voorbije dagen geteisterd door hevige regen en zware overstromingen. In Montenegro werden meer dan 6.500 mensen op 8 december uit hun woning geëvacueerd. De Montenegrijnse regering plant de komende dagen minstens 2.000 bijkomende evacuaties. Grote delen van het land staan onder water, stuwdammen staan op springen en de verbindingswegen met het noorden van het land zijn afgesneden. 

B-FAST (Belgian First Aid & Support Team) is de snelle interventiestructuur die belast is met de organisatie van de noodbijstand bij rampen in het buitenland. Die structuur werd in het leven geroepen door de ministerraad van 10 november 2000.