21 dec 2012 13:00

Baarmoederhalskanker: uitstrijkjes worden om de drie jaar volledig terugbetaald

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat uitstrijkjes om de 3 jaar volledig terugbetaalt.

Het opsporen via het klassieke uitstrijkje zorgt ervoor dat er in België jaarlijks ongeveer 1 400 gevallen van baarmoederhalskanker worden vermeden. Op dit ogenblik gaat slechts 59% van de vrouwen tussen 25 en 64 jaar regelmatig naar de gynaecoloog of huisarts om een uitstrijkje te laten nemen om baarmoederhalskanker op te sporen. Maar dikwijls ligt de frequentie te hoog: het Kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE) is van mening, en wordt daarin door talrijke internationale aanbevelingen gesteund, dat een uitstrijkje om de 3 jaar volstaat. Verschillende epidemiologische studies hebben ook aangetoond dat een frequentere screening de maatschappij te veel kost en ondoeltreffend is.

Maar voor de 41% van de vrouwen tussen 25 en 64 jaar die nooit of veel te weinig opdagen om een uitstrijkje te laten nemen, wil de ministerraad in samenwerking met de gemeenschappen de toegang tot de systematische opsporing verbeteren, zoals in initiatief 5 van het Kankerplan staat:

  • Vanaf 1 januari 2013 zullen de onkosten voor de screening volledig worden terugbetaald. De kosten voor het uitstrijkje ten laste van de patiënte bedragen nu 13,01 euro (ereloon van de arts + biologische analyse).
  • Om de aanbevelingen van het KCE te volgen en zo de in de meeste van onze buurlanden gehanteerde termijnen te volgen, zal het uitstrijkje voortaan om de 3 jaar worden terugbetaald, in plaats van om de 2 jaar nu.Als de gegevens voor een duidelijke diagnose ontbreken, zal de terugbetaling van het eventueel nodige tweede onderzoek natuurlijk ten laste van de ziekteverzekering vallen.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994